National Mission Congress 2021 500th Anniversary of Christianity and the Commemoration of the First Baptism in Cebu.
500th Anniversary of Christianity and the Commemoration of the First Baptism in Cebu.

Theme Song

Isangyaw Ta

Rev. Fr. Randy A. Figuracion,SDB
(Offical Theme for the Parish Mission Congress)

1. Ako, Ikaw, Kitang tanan managsuon;
Sakop sa dakong pamilya sa Diyos gipili.
Gipangga gitigom kita sa gugma.
Gitudluan kita pagtawag, Sa Diyos nga atong Amahan.

Isangyaw ta sa kalibutan, Isangyaw ang kamatuoran,
Isangyaw ta ang iyang kaayo, Isangyaw ta ang iyang gahum,
Isangyaw ta nga malipayon, Isangyaw ta ang Diyos uban kanato sa
adlaw nga tanan

2. Ako, ikaw, kitang tanan gitugyanan, Sa tahas nga iya sa Diyos
Gihagit, Gipadala, Gihimo kita nga saksi. Gihatgan kita’g kaisug,
Sa pag-ingon nga si Kristo buhi pa.

Isangyaw ta sa kalibutan, Isangyaw ang kamatuoran,
Isangyaw ta ang iyang kaayo, Isangyaw ta ang iyang gahum,
Isangyaw ta nga malipayon, Isangyaw ta ang Diyos uban kanato sa
adlaw nga tanan

Isangyaw ta sa kalibutan, Isangyaw ang kamatuoran,
Isangyaw ta ang iyang kaayo, Isangyaw ta ang iyang gahum,
Isangyaw ta nga malipayon, Isangyaw ta ang Diyos uban kanato sa
adlaw nga tanan
Isangyaw ta nga malipayon, Isangyaw ta ang Diyos uban kanato sa
adlaw nga tanan

I-SANGYAW TA! I-SANGYAW TA!